Projekt m-TVGuide
 

m-TVGuide 6.7.5

- przywrócony serwis pierwsza.tv

m-TVGuide 6.7.4

- playlista zostanie poprawnie wczytana nawet gdy wpisany link zawiera spację na początku lub końcu
- mapa szwedzka i adult mogą być pobierane ze strony mods-kodi
- dodana opcja umożliwiająca automatyczne zatrzymanie odtwarzania podczas rozpoczęcia nagrywania dzięki czemu dostępne są najlepsze streamy do nagrywania
- drobne poprawki
- zwiększona liczba priorytetów do 12
- wyłączony serwis yoy.tv
- wyłączony serwis pierwsza.tv


m-TVGuide 6.7.3

- dodana możliwość konfiguracji przesunięcia rozpoczęcia i zakończenia nagrywania
- dodana możliwość ustawiania własnych nazw dla playlist
- zwiększoszona ilość obsługiwanych playlist do 5
- dodana opcja wyboru ilości używanych playlist, ukrywająca nieaktywne playlisty
- dodane parsowanie ikony "live" dla programów na żywo do szybszego parsera
- poprawka problemów z nagrywaniem na systemie OSMC - zmieniony wygląd okna wyboru skórek

m-TVGuide 6.7.2
- usunięte niedziałające serwisy iHolandia iTiVi i tele-wizja
- poprawki drobnych błędów
- usunięta obsługa niepotrzebnych formatów nagrywania - jednyny możliwy to mpeg 
(działa na wszystkich urządzenia i pozwala nagrywać wszystkie serwisy)
- dodane automatyczne blokowanie serwisu Weeb.tv na 10 minut w przypadku wykorzystania darmowego transferu
- zaktualizowana mapa XXX
- poprawiony sposób obsługi playlisty
- dodane wyraźne komunikaty o niepoprawnych danych logowania do wszystkich obsługiwanych serwisów
- nowy parser EPG nie jest już oznaczony jako niestabilny i jest ustawiony jako domyślny parser EPG
- dodana możliwość skonfigurowania maksymalnego czasu oczekiwania na uruchomienie streamu 
(użyteczne jeśli uruchamianie streamów na obciążonym serwisie trwa długo)
- aktualizacja obsługi serwisu yoy.tv
- aktualizacja obsługi serwisu Videostar/zmieniona nazwa na WP Pilot
- dodana możliwość minimalizacji okna video do EPG bez włączonej animacji okna odtwarzania

m-TVGuide 6.7.1

- naprawiony problem rozrastajacej sie bazy i zduplikowanych programów

m-TVGuide 6.7.0

- ponownie włączona obsługa serwisu yoy.tv
- poprawiona obsługa OSD
- aktualizacja obsługi Weeb.tv poprawiająca niedziałające kanały HD

m-TVGuide 6.6.9

- wyłączono obsługę serwisu yoy.tv

 m-TVGuide 6.6.8

- poprawka serwisu wizja dla użytkowników którym wygasa sesja po pewnym czasie
- lista kanałów służąca do edycji ich kolejności przewijana jest automatycznie do kanału aktualnie zaznaczonego w EPG
- w przypadku podania niepoprawnego dodatkowego EPG wtyczka pokaże komunikat o niepoprawnym EPG i mimo to się uruchomi
- kanały XXX są zabezpieczone hasłem (parental control) - dostępnym na stronie mods-kodi
- podczas uruchamiania wtyczki wyświetlany jest komunikat informujący który z serwisów się wczytuje
- dodana możliwość przełączania pomiędzy dwoma ostatnimi kanałami poprzez konfigurowalny przycisk

m-TVGuide 6.6.7

- poprawka aktualizacji

m-TVGuide 6.6.6

- dodana obsługa serwisu waaatch.tv
- obsługa playlist została rozdzielona - mają osobne priorytety
- poprawka dla serwisu tele-wizja

m-TVGuide 6.6.5

- poprawka serwisu tele-wizja
- obsługa nagłówków http przez FFMPEG podczas nagrywania

m-TVGuide 6.6.4

- poprawka dla serwisu wizja nie działającego na Kodi 17
- aktualizacja obsługi yoy.tv
- aktualizacja sposobu logowania tak aby były one domyślnie widoczne na kodi 17  

m-TVGuide 6.6.3

- aktualizacja obsługi playlist
- możliwość wyboru pierwszeństwa HD lub SD oraz zatrzymywania odtwarzania podczas przełączania streamu

m-TVGuide 6.6.2

- poprawka serwisu tele-wizja
- ustawienie domyślnego formatu nagrywania na mpegts

m-TVGuide 6.6.1

- poprawka błędu aktualizacji

m-TVGuide 6.6.0

- dodany serwis Ipla
- dodany serwis VideoStar
- zmieniony sposób uruchamiania streamów przypisanych przez ulubione z zewnętrnych wtyczek, powinno poprawić niektóre niestartujące streamy.
- w przypadku włączonej animacji okna odtwarzania streamy przypisane z zewnętrznych wtyczek również powinny się maksymalizować/minimalizować
- wyświetlanie nazwy odtwarzanego serwisu jest opcjonalne (w ustawieniach Video)
- streamy HD w playliście mają wyższy priorytet
- dodany menadżer skinów
- dodany opcjonalny dwukrotnie szybszy parser EPG
- poprawka serwisu yoy.tv
- zwiększona liczba dostępnych priorytetów dla serwisów
- dodany nowy format nagrywania mpegts

m-TVGuide 6.5.1

- poprawiona obsługa konta premium w serwisie yoy.tv - przyśpieszone ładowanie serwisu tele-wizja - bajdziej przejrzysty komunikat o niepoprawnym linku EPG

m-TVGuide 6.5.0

- dodana opcja uploadowania logów kodi przez ustawienia wtyczki Baza->Wyślij log kodi
- dodanie opcji używania darmowego konta w serwisie wizja.tv
- dodana możliwość korzystania z dwóch playlist jednocześnie
- playlista od teraz korzysta z map do dopasowywania kanału
- optymalizacja wydajności przeładowywania EPG
- usunięty serwis moje-filmy
- automatyczne odświerzanie serwisów co 2 godziny
- dodana jedna duża bazowa mapa - dedykowane mapy dla serwisów będą zawierać jedynie niestandardowe nazwy kanałów

m-TVGuide 6.4.4


- dodany serwis iTiVi

m-TVGuide 6.4.3

- aktualizacja strings

m-TVGuide 6.4.2


- poprawka błędu dla pól EPG

m-TVGuide 6.4.1

- poprawka serwisu yoy.tv - wielowątkowe parsowanie serwisu yoy.tv - usprawniona funkcjonalność reconnecta - zmiana sposobu informowania o braku premium w serwisie weeb.tv

 

m-TVGuide 6.4.0

- dodany serwis WizjaTV
- dodany serwis YoyTV
- dodany scrolltime do skórek (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- dodane C_MAIN_CHANNAME do vosd.py
- dodane C_MAIN_CHANNAME (id="4919")
- dodane aktorzy w InfoDialog.xml
- zmiana DATA PRODUKCJI/PRODUCTION DATE na ROK/YEAR
- poprawka skórek (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- usunięcie znanych błędów
- wykrywanie braku/uszkodzonej skórki

m-TVGuide 6.3.1

- poprawka aktualizacji

 m-TVGuide 6.3.0

 
- dwukrotnie klawisz wstecz kiedy nie odtwarza by zamknąć wtyczke, a jesli odtwarza to jeden klawisz wstecz zatrzymuje i nadal trzeba 2 razy kliknąć wstecz.
- wtyczka przygotowana do nowego generowanego EPG
- dodana mozliwosc zmiany koloru textu i czcionek listy EPG
- dodane nowe koloru textu i czcionki w skórkach (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- poprawka skórek (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- poprawka w tłumaczeniach
- poprawka wyświetlanie osobno kategorii
- nowy plik addons.ini (Zaktualizowane streamy EskaGO oraz dodana lista ITIVI)
- wyświetlanie osobno kategorii
- oprawki skórek (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- poprawka nowego parsera
- poprawka Settings.xml
- dodane gatunki pod listą EPG i w InfoDialog.xml (Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox)
- doprawka konstrukcji skórki (Confluence v2)
- poprawka nowego parsera
- dodana obsługa klawisza info w momencie kiedy jest VideoOSD włączone
- usunięte thumbs.db
- poprawki w skórkach Arctic Zephyr (script-tvguide-main.xml)
- zwiększąna szerokość pola z tytułem programu (Confluence v2)
- poprawki w skórkach Arctic Zephyr (VideoOSD.xml)
- poprawki w skórkach Arctic Zephyr (script-tvguide-main.xml)
- poprawki w skórkach Confluence v2 i Arctic Zephyr
- fix w skórkach Arctic Zephyr
- nowa skórka Arctic Zephyr - From Ashes zastepuje skórke Arctic Zephyr - Dark
- przerobiona skórka Arctic Zephyr - Default
- nowe DialogInfo.xml, DialogSetKey.xml, script-tvguide-channels.xml, script-tvguide-streamsetup.xml, VidOSD.xml w skórce Confluence v2
- nowy pasek postępu Confluence v2
- dodana nowa skórka Aeon Nox
- dodany nowy parser z polsatu
- dodana nowa skorka Aeon Nox
- dodane kolory kategorii dla parsera Polsat
- dodane nowe tłumaczenia kategorie nowego parsera
- usunięte pogrubienie textu C_MAIN_TITLE i C_MAIN_TIME
- optymalizowane grafiki
- naprawione w skorkach Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox panel sterowania myszka (jest tez mozliwosc włączenia i wyłączenia tej opcji w ustawieniach)
- nowe animacje skórek Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox
- dodane informacje o Aspect ratio, Audio channels, Audio codec, Resolution, Video, Video codec (VideoOSD.xml)
- dodane tłumaczenia "55015" Uruchamianie i "55016" Teraz odtwarzane
- optymalizacja wyswietlenia przewijaniu listy EPG dla skórek Estuary, Confluence v2, Arctic Zephyr i Aeon Nox
- nowe Vid.xml i VideoOSD.xml dla skorek Estuary i Confluence v2
- dodane tłumaczenia dla usunięcie bazy oraz wyczyszczanie streamów
- dodane obliczanie czasu ładowania EPG

m-TVGuide 6.2.6

- poprawka grafiki Live.png w DialogInfo.xml w skórce Default - poprawka sterowania w script-tvguide-streamsetup.xml w skórce Confluence v2 - zmiana animacji przy odpalaniu wtyczki, dotyczy skórki Estuary, Confluence v2 i Arctic: Zephyr - poprawka w tłumaczeniach polskich <string id="30965"> "Aktualnie nadawany serwis" - poprawka dla skórki XX

m-TVGuide 6.2.5

Wszystkie zmiany w tej weersji dotyczą skórek Estuary, Confluence v2 i Arctic: Zephyr - poprawione OSD - naprawa dodania ulubionych streamów - zaktualizowane grafiki - dodane nowe animacje - ogólne poprawki i usunięcie błędów

m-TVGuide 6.2.4

- zatrzymanie odtwarzania po jednorazowym wciśnięciu przycisku wstecz podczas odtwarzania w EPG
- panel myszy wyświetla się automatycznie po urchomieniu wtyczki/zatrzymaniu odtwarzania (gdy włączony)
- aktualizacja skórek Estuary, Estuary - Curial oraz Confluence v2 autorstwa @Mariusz89B

m-TVGuide 6.2.3

- dodana obsługa powiadomień - poprawione sortowanie wg jakości streamów w serwisie moje-filmy - usprawniona obsługa playlist - poprawione importowanie binarek do nagrywana na Android 6.0 - zmiana sposobu zapisywania nazw kanałów na case insensitive - zmiana nazwy programu w EPG nie spowoduje pojawiania się zduplikowanych programów - dodana nowa skórka Confluence v2 autorstwa Mariusz89B - komunikat o braku premium w serwisie weeb.tv wyświetla się tylko raz - wyłączony serwis Telewizjada - zmiana sposobu wyłączania wtyczki na podwójne kliknięcie klawisza wstecz

m-TVGuide 6.2.2

 - dodana obsługa serwisu Pierwsza.tv
- wyświetlanie aktualnie wykorzystywanego serwisu oraz jakości streamu podczas odtwarzania
- dodana możliwość przypisywania równocześnie streamów high/low quality dla weeb.tv
- przywrócona możliwość przypisywania streamów high/low dla goldvod.tv
- dodana funkcja reconnecta w przypadku zerwania połączenia
- rozbudowana obsługa playlist o inne formaty zapisi programów
- dodanie możliwości korzystania z mapy dla programów z playlisty
- optymalizacja skórek Estuary

m-TVGuide 6.2.1

- dodana skórka Estuary
- poprawki tłumaczeń

m-TVGuide 6.2.0

- dodane Video OSD dostępne pod klawiszami z klawiatury/pilota
- dodana obsługa EPG w formacie .zip
- poprawki błedów powodujących zwisy m-TVGuide oraz Kodi
- dodane wsparcie dla kodi v17
- dodana opcja multisesji dla weeb.tv
- dodana opcja do serwisów: maksymalny czas oczekiwania na połączenie
- zmiana obsługi mojefilmy: należy podać link do playlisty
- rozbudowana możliwość wyświetlania danych o programie w EPG oraz Info OSD (zależne od skórki), możliwość wyświetlania w osonych miejscach takich danych z opsiu: Dozwolony wiek, Reżyser, Aktorzy, Rok produkcji, Kategoria, Nr odcinka
- samoczynne przeładowywanie EPG gdy pasek czasu dojdzie do końca EPG (w przypadku braku aktowyności)

m-TVGuide 6.1.4

- dodana obsługa serwisu moje-filmy
- wprowadzona możliwość pytania/automatycznego usuwania nagrania po jego obejrzeniu
- poprawione dwukrotne ładowanie EPG po zatrzymaniu odtwarzania przy wyłączonej opcji "Animacja maksymalizacji okna odtwarzania"
- aktualizacja API GoldVOD

m-TVGuide 6.1.3

- poprawka dla serwisu GoldVOD dla urządzeń z wersją pythona starszą niż 2.7

m-TVGuide 6.1.2

- palylista obsługuje wiele streamów dla pojedyńczych kanałów
- przywrócona opcja automatycznego wykrywania nowego EPG na serwerze (zaktualizowana)
- panel sterowania myszką nie znika przy wyłaczonej opcji "Animacja maksymalizacji okna odtwarzania"
- dodana opcja przypisywania backup streamów/low quality dla goldvod
- aktualizacja map
- zmieniony odstęp czasu między aktualizacjami paska czasu z 1s na 20s
- wsparcie nagrywania wszystkiego (włącznie z playlistą)
- zaktualizowana obsługa serwisu telewizjada

m-TVGuide 6.1.1

- dodana opcja automatycznego importu aplikacji do nagrywania
- dodana mozliwość ustawienia maksymalnej ilości prób wznowienia nagrywania w przypadku niepowodzeń
- pytanie czy uruchomić nagrany program działa również w przypadku wyłączonego Video OSD

m-TVGuide 6.1.0

 - obsługa nagrywania serwisów goldvod weeb.tv oraz telewizjada
- rozbudowane menu przypisywania klawiszy o przyciski context, nagrywania oraz resetowania ustawień
- dodana opcja "Debug" do menu ustawień zwiększająca ilość generowanych logów
- dodana obsługa Playlist m3u
- obsługa serwisów została wrzucona w wątki które pracują równolegle, dzięki temu wtyczka powinna uruchamiać się szybciej.
- usprawniona obsługa błędów serwisu telewizjada
- naprawiony błąd w m-TVGuide który mógł powodować sporadyczne całkowite zwisy wtyczki
- aktualzacja addons.ini (usunięcie zbędnych kanałów z nieaktywnej wtyczki Telewizja Polska od Novak, dodanie popularnych streamów z EskaGO i regionalnej telewizji)
- dodanie wyświetlania aktualnego czasu w oknie informacji o nadawanym programie
- aktualizacja grafiki m-TVGuide dla skórek części skórek
- dodanie przycisku ustawień do paska sterowania myszką dla skórek Default, Default_Dark, Anomaly, Anomaly_blue
- usunięcie zbędnych grafiki w skórce Default_dark (rozmiar wtyczki mniejszy o 10%)

m-TVGuide 6.0.0


- dodana obsługa wielu streamów, m-TVGuide zapisze w bazie wszystkie streamy z aktywnych serwisów
- wykrywanie uszkodzonych streamów, w takim wypadku wtyczka automatycznie uruchomi kolejny stream z listy (jeśli jest ich więcej)
- dodana możliwość przełączania serwisów dla aktualnie oglądanego kanału przyciskiem context (default klawisz "c") zgodnie z kolejnością ustawionych priorytetów serwisów - działa z OSD/bez OSD
- streamy przypisane ręcznie używając opcji "Wybierz plik STRM" nie znikają po restarcie m-TVGuide i zawsze mają najwyższy priorytet
- dodana możliwość wyłączenia animacji maksymalizacji okna odtwarzania podczas uruchamiania kanału - na słabych urządzeniach z androidem rozwiązuje problem przycinającego odtwarzania
- naprawione przypomnienia
- dla rozpoczynających się programów z ustawionym przypomnieniem pojawi się okno z pytaniem czy uruchomić dany program - tak jak na TV, w przypadku kilku zaprogramowanych kanałów pojawi się okno wyboru
- dodana obsługa przycisku "wstecz" przy włączonym OSD oraz nowa opcja w ustawieniach sterująca jego zachowaniem
- dodana możliwość eksportu/importu ustawień i bazy m-TVGuide
- poprawiony kanał Filmbox Extra w mapie weeb.tv
- mapy serwisów są automatycznie pobierane ze strony mods-kodi podczas uruchomienia m-TVGuide - od tej wersji każdy będzie miał zawsze aktualną wersje map
- aktualizacja obsługi serwisu telewizjada.net
- nowa ikona programu


----------------------------------------------------- 

Lista osób, dzięki którym projekt powstał i nadal jest rozwijany:

 

 • micnor (http://mods-kodi.pl) - autor i inicjator projektu (epg, serwery)
 • mleczan - programista, własne zmiany, własne pomysły, poprawki i optymalizacja, wdróżenia od v5.1.1 do aktualnej
 • Mariusz89B - nowe skórki, nowa aranżacja, nowe pomysły, poprawki (autor skórek min. Estuary, Confluence v2, Arctic: Zephyr), wdrożenia od v6.2.1
 • partyzant_x - poprawki, aktualizacje maps, epg weebtv24h, wdrożenia od v5.1
 • moras86 - grafika, nowe skórki, nowa aranżacja, optymalizacja, ikony, wsparcie, strm, wdrożenia od v5 do aktualnej
 • pgawronski - grafika, nowe skórki, nowa aranżacja, ciekawe pomysły, wdrożenia od v5
 • cebik - programista, zmiany, dodatki, optymalizacje i własne pomysły od v5
 • szakalit - programista, wszystkie poprawki oraz zmiany kodu od wersji 2.0.0 do 5.0.0, zmiany dotyczące nowego epg
 • Jatrn (http://sd-xbmc.org) - wstawienie kodu w plik gui.py oraz wsparcie (v1 i v1.1), svn, wsparcie dla repozytorium - serwer (od v6 do teraz)
 • Sebf (http://www.ps3-hack.com.pl) - bieżące tłumaczenia, testy, wsparcie dla strm (do v5)
 • Maly95 - grafika, testy (do v5)
 • Midcars1, TomaszB - podzielenie się configami do tworzenia EPG (v1 i v1.1)
 • Varings - pomoc przy zmianie stref czasowych w EPG(v1 i v1.1)
 • Francis (http://webgrabplus.com) - pomoc przy generowaniu ikon w EPG (thanks so much for your help with channel logo in EPG)
 • Jan van Straaten (właściciel i twórca programu webgrab+ http://webgrabplus.com) - pomoc przy generowaniu ikon w EPG (thanks so much for your help with channel logo in EPG)
 •  

  Podziel się tym artykułem
  Dodaj do:
  Adres:
  Na forum:
  HTML:

     Oceny
  Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

  Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

  Świetne! Świetne! 79% [27 głosów]
  Bardzo dobre Bardzo dobre 15% [5 głosów]
  Dobre Dobre 3% [1 głos]
  Średnie Średnie 3% [1 głos]
  Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
  Logowanie
  Zamknij
  Logowanie
  Nazwa użytkownika
  Hasło

  Nie masz jeszcze konta?
  Tutaj kliknij, żeby się zarejestrować.
  Zapomniałeś hasła?
  Żeby otrzymać nowe, tutaj kliknij.
  m-TVGuide
  Najnowsza wersja wtyczki
  8.0.0
  z dnia: 10.12.2018

  Ostatnio dodane pliki
  m-TVGuide 7.6.0 562
  Segos 735
  Repozytorium Tom 1453
  Podpis Repository 1.4.2 2372
  Mod repository.ramic... 4147
  TOP 10 - pobieralnia
  repo.mods-kodi 99030
  m-TVGuide 95559
  LIVE TV 89211
  Mrknow - repository.filmkodi.com-2.1.0.zip 83567
  Repository SD-XBMC 82175
  Weeb.TV.0.1.4 46662
  script service autostart-mtvguide 20860
  WeebTV 13750
  tv guide 2.0.0 + gui.py 12899
  autoexec.zip 9093
  Ostatnie artykuły
  Teclast A10S - table...
  Instrukcja obsługi
  Porównanie Android-...
  Alfawise BT-200
  Kanały Norweskie
  Aktualne projekty
  m-TVGuide 8.0.0
  Ukończone: 100%

  Aktualizacja: 09.12.2018
  Statystyki
  Aktualnie Online

  Gości: 19
  Użytkowników : 1
  Statystyki rejestracji

  Dzisiaj: 16
  Wczoraj: 11
  W tym tygodniu: 48
  W poprzednim tygodniu: 52
  W tym miesiącu: 183
  W poprzednim miesiącu: 0
  W tym roku: 183

  Zarejestrowanych: 27527

  Najnowszy: saping1
  Szukaj w Mods-Kodi


  Współpraca

  sd-xbmc.org

  Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones. Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.